Direk yükle

                                                                  BİLİŞİM FAKÜLTESİ

FAKÜLTE HAKKINDA

Bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri, bilgi çağının ve iş dünyasının en değerli yapıtaşlarındandır. Hemen her sektörde stratejik rol oynayan bu alanlar, e-devlet, kablosuz haberleşme, mobil iletişim, kurumsal kaynak planlaması, dış kaynak kullanımı ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi kollara yayılmaktadır.
Bölümün eğitim programı, veri tabanı ve ağ iletişimi uygulamaları, internet tabanlı sistemlerin geliştirilmesi ve yazılım teknolojileri gibi güncel konuları içerir. Öğrenciler, teknik becerilerini temel işletme ve iletişim konulu derslerle destekler. Uluslararası Vizyon Üniversitesi’nin teknolojik altyapısı, derslerin önemli bir bölümünü kapsayan laboratuvar çalışmalarına sağlam bir temel oluşturmaktadır.

Misyonumuz;

“Ekonomi, yönetim bilimleri ve işletme alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirerek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır.”

Vizyonumuz;

Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tanınmış ve tercih edilen;
Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip;
İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan,
üniversite / sanayi / toplum işbirliğini sağlamada öncü;
Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen,
Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır.

Etiket:

Akademik İşbirliklerimiz