Direk yükle

 BİLİŞİM FAKÜLTESİ DEKANI

   

 

DEKAN

ALI.ILKER

Doç. Dr. Aybeyan SELİM
[email protected]

Bilişim Fakültesi'nde dünya eğilimlerini takip ediyor ve öğrencilere modern öğretim için gerekli kaynakları sağlıyoruz. Bir bilgi merkezi olarak, bilginin öğrenilmesi, yayılması ve korunmasının yanı sıra insanlığın ortak yararı için uygulanmasına kararlıyız. Öğretim sürecinde, titiz bir akademik yaklaşım ve bilgi teknolojilerinin sağladığı zorluklara dayalı yeni bilgiler edinme motivasyonunun bir kombinasyonunu sunuyoruz. Bilişim Fakültesinin programı, aşağıdaki alanlarda en son profesyonel ve bilimsel bilgileri sağlar: programlama ve programlama dilleri, veritabanları, bilgisayar ağları, yazılım mühendisliği, kriptografi, işletim sistemleri ve web programlama. Çalışma programı, kayıt gereksinimleri, eğitim süresi, bir sonraki yıla geçiş koşulları, değerlendirme şekli, çalışma ve diploma alma açısından Avrupa standartlarıyla tamamen uyumludur. Öğretim tamamen interaktiftir ve modern donanımlı bilgisayar laboratuvarlarında en modern yöntemlerle gerçekleştirilir. Fakültemizin bilgi edinimi, dünyadaki bilgi teknolojisinin gelişimi ni takip etmektedir ve bu alanlardaki pratik uygulamadan doğan gerekliliklere uygundur. Pratik çalışma ve ülkemizdeki ve dünyadaki en çekici meslekler için gerekli becerilerde ustalaşma üzerine vurgu yapılmaktadır. Fakültemiz mezunları Kuzey Makedonya, Türkiye ve Avrupa'daki yazılım şirketlerinde programcı ve profesyonel kadro olarak çalışmaktadır. Fakültemizin uluslararası karakteri, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda öğrenci ile yansıtılmaktadır. Edinilen bilgiye sahip Fakültemiz mezunlarından bazıları, çeşitli Avrupa ülkelerinde lisansüstü eğitimlerine başarıyla devam ettiler, bu da bilgilerini uygulamaya nasıl uygulayacaklarını bilen kaliteli bir kadro oluşturma konusundaki kararlılığımızın ve arzumuzun bir kanıtıdır.

 

Doç. Dr. Arafat USEİN

 

Doç. Dr. Vladimir GRUPCHEV

 ..

Dr. Fehmi SKENDER

 Arş.Gör. İlker ALİ

 Arş.Gör. Ergin DİKO

  Arş.Gör. Musab İBRAHİM

 

Arş.Gör. Refik NUREDDİN

Arş.Gör. Harun BAFTİYAROV

 

 

 

.. ..

Etiket:

Akademik İşbirliklerimiz